Loading...

Sibirisk lærk

Anvendelse

Sibirisk lærk anvendes til beklædning, stern, hegn, legeredskaber, havemøbler, carporte mv.
Træet er dog vanskeligere at bearbejde end fyr og gran, fordi det er hårdere og mere sprødt. Desuden er lærks vækst venstredrejet hele vækstperioden til forskel fra gran og fyr, der først er venstredrejet og siden højredrejet. Det betyder, at lærk vrider sig mere, hvilket stiller større krav til befæstelsen.
Der skal både være kortere mellem fastgørelsespunkterne (max 40 cm), og desuden bør der for-bores for at undgå revner.
Forankringsdelen bør være 2½ gange trædimensionen og der skal anvendes rustfri søm og skruer.
Almindelig overfladebehandlet stål angribes af træets surhed og dette kan give sorte striber på beklædningen.
Sibirisk lærk har ligeledes en tendens til revnedannelse, specielt et problem i endetræet, derfor bør træet anskaffes i overmål for at give mulighed for renskæring. 

Beskyttelse

Sibirisk lærk er en sur træsort, som hurtigt angribes overfladeskimmel og træet bør derfor overfladebeskyttes så hurtigt som muligt.
Pga. surheden er vandbaserede systemer normalt ikke anvendelige som den første behandling, men da surhedsgraden falder over tid, kan de udmærket anvendes som efterfølgende behandlinger (spørg hos leverandøren / producenten af træbeskyttelsen).
Som alt andet træ påvirkes sibirisk lærk af vejrliget og bør beskyttes med en overfladebehandling og konstruktivt.

keyboard_arrow_up