Loading...

OrganoWood teknologi

Hele OrganoWood teknologien er baseret på modificering af træ, hvorved fibrene forandres molekylært med ugiftige kiselbaserede stoffer. Dette gør OrganoWood til en af de mest bæredygtige og miljøvenlige imprægneringsformer, der findes på markedet.

Baggrunden for OrganoWood, er mangeårig forskning i naturkemiske principper, der er udført af forskere på Stockholms universitet og Sveriges landbrugsuniversitet. Forskningen har omfattet naturlige principper som vandresistens hos planter og blade, som man fx ser det i lotusblade, træmaterialets styrke, og fossilering af organisk materiale.

En form for fossilering

Den patenterede teknologi er udviklet med inspiration fra den naturlige fossilering. Ved fossilering trænger naturlige stoffer som kalcium og kisel ind i træet og omdanner dette til mineraler. Dette sker naturligt i løbet af et meget langt tidsrum under forhøjet tryk og temperatur.

Det fine er, at mineralet ikke kan omsættes af rådsvampe og mikroorganismer, hvilket medfører, at det fossilerede materiale ikke nedbrydes.
Ved at anvende denne miljøvenlige teknologi til modificering af biofibre – aka træfibre - accelereres den naturlige fossileringsproces, og det hele klares derfor nu i løbet af timer.
I metoden anvendes naturlige plantestoffer som organiske katalysatorer for at binde kiselstoffer til vedfibrene. Træmateriale, der behandles med OrganoWood-teknologien, bliver derfor ca. 10 % fossilt og 90 % almindeligt træ.

Fossileringen sker hovedsagelig på ydersiden af fibrene, hvilket indkapsler dem, og gør dem utilgængelige for rådsvampe. Svampene dør derfor ikke som ved anvendelse af traditionelle træbeskyttelsesmidler, der indeholder biocider. I stedet skabes en fysisk barriere, der medfører, at rådsvampene ikke kan komme ind til, og nedbryde fibrene.
Da fossilt materiale (kisel) ikke er brændbart, skabes der som en sidegevinst, også en effektiv flammebeskyttelse ved behandlingen.

keyboard_arrow_up