Loading...

Danmarks største producent af NTR trykimprægneret træ

Frøslev Træ A/S har siden købet af den første imprægneringsvirksomhed i 2005 være igennem en meget positiv udvikling. I dag er Frøslev Træ A/S Danmarks største producent af traditionel trykimprægneret træ. Produktsortimentet er løbende blevet udviklet til også at omfatte FT Brun-imprægnering samt dypning i FT Nåletræ Grunder.

NTR trykimprægnering

Trykimprægneret træ er træ, der har været gennem en imprægneringsproces, som forlænger holdbarheden ved at gøre materialet mere modstandsdygtigt over for råd-, svampe- og insektangreb. Den mest anvendte træart til imprægnering er, på grund af dens høje andel af imprægnerbart splinttræ, skovfyr. Men også andre træarter som gran, douglas og lærk kan imprægneres.

10 gode råd

Den Lille Grønne

Miljø & sundhed

Imprægneringen forlænger træets naturlige holdbarhed betydeligt. Hvor den konstruktive træbeskyttelse ikke alene kan sikre træet tilstrækkeligt mod biologiske og klimatiske påvirkninger, må der suppleres med træbeskyttelse, dvs. imprægnering eller overfladebehandling med egnede beskyttelsesmidler.

Beskyttelse ved trykimprægnering består i, at træbeskyttelsesmidler som indeholder aktive stoffer mod råd, svampe og evt. insekter, presses ind i træet. Ved imprægnering opnås en dyb og fuld indtrængning i splintveddet, der herved opnår en bedre beskyttelse mod biologisk nedbrydning end f.eks. fyrrekernens naturlige beskyttelse/holdbarhed.

Det er den letteste del af træet, splintveddet, der mættes med imprægneringsvæske og opnår beskyttelse mod de biologiske organismer. Kerneved gennemtrænges normalt ikke ved imprægnering, da strukturen og kernens tæthed og indhold af harpiks og kernestoffer ikke tillader indtrængning af imprægneringsmidlerne.

Trykimprægneringen foregår i lukkede tankanlæg. Træet placeres i tanken og ved hjælp af vakuum trækkes fugt og luft ud. Herefter fyldes tanken med imprægneringsvæske, og aktivstofferne presses ind i træet under tryk.

Efter endt proces åbnes tryktanken og overskydende væske drypper af. Al væske opsamles og genanvendes.

Miljøstyrelsen stiller krav om at dansk trykimprægneret træ skal være fikseret inden udlevering og at træet er strølagt. Der er ikke krav til importeret træ. Det kan i princippet leveres u-fikseret, vådt og uden strølægning hvilket kan indebære en arbejdsmiljømæssig risiko. Frøslev Træ A/S anvender kun imprægneringsmidler, der er risikovurderet og godkendt af Miljøstyrelsen. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og miljø.
Dansk Imprægneringskontrol – en ekstern kvalitetskontrol -  sikrer sammen med vor interne kontrol, kvaliteten af vores proces og produkter.

Normer & standarder

Kvalitet

Indtrængnings- og risikoklasser

keyboard_arrow_up