Loading...

Kvalitetsforskelle på trykket træ

Det er umuligt at bedømme om trykimprægneret træ indeholder forbudte stoffer, ligesom det er umuligt at konstatere kvaliteten af imprægneret træ.  Der importeres og sælges rigtig meget ”trykimprægneret” træ af tvivlsom karakter. For at være sikker på at kvaliteten er i orden bør man sikre sig, at træet er produceret i Danmark samt imprægneret iht. Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR) standarderne. Så er kvaliteten i orden.

Trykimprægneret træ, der er NTR-mærket giver garanti for korrekt trykimprægneret træ med lang holdbarhed. Der anvendes forskellige NTR-mærkninger, der hver for sig angiver, hvor modstandsdygtigt det trykimprægnerede træ er over for svampe og nedbrydning generelt.


NTR klasse A

Imprægneret træ til anvendelse i og tæt ved jord, i ferskvand (søer mv.), til udbedring efter svampeangreb og til konstruktioner, hvor der kan være sikkerhedsrisiko.

NTR klasse A/B

Imprægneret træ til beklædninger og hegn uden jordkontakt.

NTR klasse GRAN

Imprægneret gran til beklædninger, der skal males, samt til hegnsformål, der overfladebehandles (imprægneringen fungerer som grunder mod råd og svamp).

NTR klasse M

Imprægneret træ til brug i havvand (fremstilles ikke i Danmark, men importeres).


Trykimprægneret træ er, på grund af kobberet, normalt grønt, men det er muligt at få trykimprægneret træ som er brunt. Processen er den samme, blot er væsken brun. Det giver træet en varm brun farve. Brunimprægnering overholder, præcis som almindelig grønimprægnering, NTR standarderne, og det gælder træ til alle de formål, hvor trykimprægnering anvendes. Den smukke brune farve bør behandles med en træolie. Det giver træet en dybere glød, træet bevarer den brune farve længere, det bliver vandafvisende og dermed lettere at rengøre og mindre modtagelig for overfladebegroninger. Det skal dog understreges at både grøn- og brunimprægneret træ ikke er at betragte som overfladebehandlet/malet, dvs. at farven med tiden vil patinere og blive mere grå.

Kvalitetsimprægnering af træ medfører normalt at splintveddets middellevetid bliver 4-6 gange længere end ubehandlet træ. Samtidig bliver middellevetiden for kernetræet også længere. Levetiden for NTR A mærket træ er således min. 25 år. Klasse AB vil have en tilsvarende levetid. Vedligeholdes træet på fornuftig vis, vil holdbarheden ofte være 50 år. Frøslev Træ giver 20 års holdbarhedsgaranti på en stor del af vores trykimprægnerede sortiment, denne garantiordning kalder vi FT Premium.

20 års garanti

Ekstern kvalitetskontrol

Frøslev Træ A/S anvender kun imprægneringsmidler, der er risikovurderet og godkendt af Miljøstyrelsen. Det giver sikkerhed for både holdbarhed og miljø.

Dansk Imprægneringskontrol – en ekstern kvalitetskontrol -  sikrer sammen med vor interne kontrol kvalitet af vores proces og produkter.

keyboard_arrow_up