Loading...

Krav omkring brand, du skal være opmærksom på når du vil bygge

Mange tror fejlagtigt, at det er svært at bygge i træ når talen falder på emnet brand.

Men træ er faktisk, stik mod hvad mange tror, meget branddrøjt og opfører sig ofte bedre i en brand end eksempelvis stål. Rigtigt dimensioneret holder en trækonstruktion, eksempelvis en sportshal, sig længere stående end eksempelvis en tilsvarende hal lavet i stål. 
Dette fordi stål relativt hurtigt varmes op og begynder at bøje. En trækonstruktion derimod, holder sin styrke langt længere og falder først sammen når der næsten ikke er mere træ tilbage - træet vil brænde, men ganske langsomt, kun mellem 0,6 og 0,8mm./minut.  

Reglerne i korte træk.

Som reglerne er i dag, kan man bygge store bygninger, anvendelsesklasse 1-6, og beklæde dem med træ i op til 20% af facadearealet - kendt som 20% reglen - her er der intet andet krav til trædelen, andet end at den skal opfylde beklædningsklasse [K1 10] D-s2, d2 - for korrekt profileret træ er dette ikke et problem, og træet vil uden ekstra behandling opfylde klasse [K1 10] D-s2, d0. (d0 er bedre end d2) .

For bygninger med én etage gælder 20% reglen ikke - her må hele facaden udføres som klasse [K1 10] D-s2, d2 dvs. korrekt profileret træ, med ventileret bagvedliggende hulrum.

Men! For bygninger i anvendelsesklasse 1-6 med gulvhøjde indtil- og over 22 kan man faktisk også beklæde hele facaden med træ - så længe kravet om beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0 er opfyldt. 
Det kan ske, ved at en træbeklædning er testet til at opfylde kravet til [K1 10] B-s1, d0 - det er dog ofte ikke praktisk muligt, da træbeklædning typisk skal udføres med bagvedliggende ventileret hulrum, for at kunne tørre, og fordi der stilles krav om at den indvendige brand-adskillelsesvæg skal føres helt ud til den udvendige beklædning, hvilket i dette tilfælde heller ikke er praktisk muligt.

Derfor skal man se på sin vindspærre som facadens udvendige beklædning, og det er altså denne, der skal leve op til kravene for beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0. Trædelen af facaden bliver dermed gjort til facadens regn-skærm og her er kravet til materialet "kun" klasse B-s1, d0 - dette kan træ i sig selv ikke opnå, men det kan det, hvis det eksempelvis brand-imprægneres.

Derudover kan der kompenseres på forskellig vis, ved at benytte automatiske sprinkleranlæg, og facadesprinkling.

Hvis du vil have en indvendig* væg beklædt med træ, skal du dog se på træet som en del af helheden af væggen, og være klar over hvilke krav der stilles til brand-adskillelse mv. - her er træet en del af den samlede konstruktion og skal været testet til, og opfylde kravene for, beklædning klasse [K1 10] B-s1, d0 (hvor det er et krav) - dette opnås ofte ved at kombinere brand-imprægneret træ, med et underlag af et andet, beskyttende, materiale.

Byggevareforordningen (CPR) stiller i øvrigt krav om at træ til ind- og udvendig beklædning leveres CE mærket jf. EN-14915.

*Der gælder særlige og mere lempelige regler for træ til indvendig brug i eksempelvis en-familiehuse. 

Kort summering

Tag stilling til;
- Er det er en "indvendig beklædning" en "udvendig beklædning" eller en "udvendig regn-skærm"
- Er du indenfor "20% reglen" 
- Er brandkravet: D-s2, d2 / [K1 10] D-s2,d2 eller B-s1, d0 / [K1 10] B-s1,d0 - eller et brand-adskillelseskrav eksempelvis klasse:
  "R 30" - "bærende, men ikke adskillende bygningsdel" 
  "EI 30" - "ikke bærende, men adskillende bygningsdel" eller 
  "REI 30" - "Bærende og adskillende bygningsdel" 

Når du har tjekket disse 3 punkter, er du klar til at beskrive hvilke materialer der skal eller kan anvendes.

Vil du vide mere?

Dansk brand og sikringsinstituts hjemmeside; DBI-net.dk. Derudover TRÆ-66 og TRÆ-71 fra Træinformation og Energistyrelsens "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri"

keyboard_arrow_up