Loading...

Hvad skal jeg bruge?

Det unikke ved FT Systemhegn er, at det hele er opbygget i moduler, som kan sammensættes på kryds og tværs. Det er højden og længden af det ønskede hegn, der afgør, hvad der skal bruges.

I mængdeoversigten kan man nemt finde frem til det nødvendige antal profiler, stolper mv. der skal anvendes til det perfekte hegn.


Mængdeoversigt FT Systemhegn. Følg de trinvise punkter nedenfor og aflæs tabellerne. Se udførlig forklaring nederst på siden.

1) Vælg profil nedenfor                     
2) Vælg højden til højre i tabellen

Profil 1) Dækbredde Færdig hegnshøjde i m 2)
​(incl. 4 cm luft forneden / 4 cm topprofil)
Klinkprofil 0,125 m 1,09 1,21 1,34 1,46 1,59 1,71 1,84 1,96 - -
V-fugeprofil 0,110 m 0,96 1,07 1,18 1,25 1,40 1,51 1,62 1,73 1,84 1,95
Rafteprofil 0,110 m 0,96 1,07 1,18 1,25 1,40 1,51 1,62 1,73 1,85 1,95
Facetprofil 0,110 m 0,96 1,07 1,18 1,25 1,40 1,51 1,62 1,73 1,85 1,95
Skyggefugeprofil                                             0,123 m 1,08 1,20 1,32 1,44 1,57 1,69 1,81 1,93 - -
Blokhusprofil 0,131 m 1,13 1,25 1,36 1,52 1,65 1,78 1,91 - - -
Antal profiler pr. sektion 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Viderefør 'antal profiler pr. sektion (8-17)' til tabellen nedenfor.

3) Find 'antal profiler (8-17)' i øverste række 
4) Kør nedad i tabellen, indtil man når den ønskede hegnslængde.
​Aflæs vandret det endelige antal profiler og stolper.          

​Hegnslængde
op til x m 4)
​Antal
sektioner
​Ende-
stolper
​H-
stolper
Top-
profiler
Antal profiler i alt á 1,8 m 3)
​Husk topprofil i længde 3,9 m
1,93 m 1 2 0 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3,77 m 2 2 1 1 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
5,61 m 3 2 2 2 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51
7,45 m 4 2 3 2 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
9,29 m 5 2 4 3 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
11,13 m 6 2 5 3 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102
12,97 m 7 2 6 4 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119
14,81 m 8 2 7 4 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136
16,65 m 9 2 8 5 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153
18,49 m 10 2 9 5 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
20,33 m 11 2 10 6 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187
22,17 m 12 2 11 6 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204
24,01 m 13 2 12 7 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221
25,85 m 14 2 13 7 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238
27,69 m 15 2 14 8 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
29,53 m 16 2 15 8 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272
31,37 m 17 2 16 9 134 153 170 187 204 221 238 255 272 289
33,21 m 18 2 17 9 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306
35,05 m 19 2 18 10 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323
36,89 m 20 2 19 10 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
38,73 m 21 2 20 11 168 189 210 231 252 273 294 315 336 357
40,57 m 22 2 21 11 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374

Ovenstående mængdeliste er gældende for et lige hegn. Skal hegnet være med hjørnestolpe reduceres antallet af H-stolper med antallet af tilføjede hjørnestolper.


Sådan bruges mængdeoversigten

I den øverste tabel startes med at vælge den ønskede profil i venstre kolonne 1). Gå derefter til højre i tabellen 2), og find den hegnshøjde, der kommer nærmest den ønskede højde. ​Gå nu nedad i tabellen og aflæs hvor mange profiler, der skal bruges pr. sektion (det fremhævede tal 8-17). Husk dette antal, det skal bruges i nederste tabel.

​I den nederste tabel vælges i øverste række først det antal profiler man kom frem til i den øverste tabel 3). Dernæst køres nedad i tabellen, indtil man når det mål, der kommer nærmest den ønskede hegnslængde 4). Her vurderes individuelt, om målet skal være længere eller kortere. Nu er det muligt at aflæse det endelige antal profiler og stolper, der skal bruges i den ønskede hegnsløsning.

keyboard_arrow_up