Loading...

Imprægneret træ til danske havne

 - skal imprægneres rigtigt, og med godkendte midler

NTR regler

Havnepæle imprægneres i henhold til NTR´s (Nordisk Træbeskyttelsesråd) regler for træ til brug i saltvand ved trykimprægnering. Runde, imprægnerede havnepæle fremstilles af fyr, som er en af de træsorter, der er godkendt til imprægnering i klasse NTR kl. M i fyr skal alt splintved være imprægneret.

I ferskvand må der ikke anvendes klasse NTR kl. M pæle, men kun klasse NTR kl. A imprægnerede pæle. 

Ved havnebyggerier anbefales der altid 2 slags imprægneringer for at opnå langtidsholdbarhed og beskyttelse af konstruktioner afhængig af anvendelse.

Imprægneringsklasse NTR kl. M 

NTR kl. M skal anvendes hvis konstruktionen er udsat for delvis eller varig kontakt med saltvand.Typisk bruges denne imprægnering til pæle og støttekonstruktioner. Da vandstanden i vore havne ofte kan stige og dermed sætte hele konstruktionen under vand - anbefaler vi imprægnering i klasse M.

Imprægneringsklasse NTR kl. A

NTR kl. A anbefales der hvor der er mindre eller ringe kontakt med saltvand. Typisk anvendes denne imprægnering til brodæk og belægninger.
Vi kan levere planker til brodæk, der er rusavet, høvlet eller profileret. (se afsnit om profiler).
Havnepæle kan også leveres i NTR kl. A imprægneret, til brug i ferskvand.

keyboard_arrow_up