Loading...

Miljø og sundhed

Selvom træ, der er trykimprægneret efter NTR-standarder ikke længere indeholder chrom og arsen, og som sådan ikke overskrider nogle grænseværdier i forhold til indhold af kobber, så skal der alligevel tages nogle forbehold i forhold til især bortskaffelse.

Der trykimprægneres i det meste af Europa, men træ der anvendes i Danmark er normalt imprægneret i Danmark, Skandinavien, Baltikum eller Polen. Andet forekommer dog.

Du kan købe DK-mærket trykimprægneret træ. DK-mærket angiver, at træet er behandlet i Danmark, hvor man stiller skrappere miljøkrav til produktionsformen end mange andre lande. DK-mærket træ vil tillige altid være NTR-mærket.

Miljøstyrelsen anbefaler, at du som minimum anvender NTR-trykimprægneret træ da denne imprægnering forlænger træets levetid og er til mindst mulig fare for mennesker og miljø.

I Danmark må der kun produceres med midler der er godkendt og risikovurderet af Miljøstyrelsen. Det betyder, at der ikke produceres med hverken krom eller arsen i Danmark. Dog er det lovligt at importere imprægneret træ som indeholder krom. Arsen blev dog forbudt at importere i 1997. Der er dog siden givet tilladelse til at anvende dette til specielle formål dog kun efter godkendelse i hvert enkelt tilfælde. Det betyder i princippet, at der ikke kan anvendes træ med arsen i Danmark.

Bortskaffelse

På grund af den kemiske behandling skal du skaffe dig af med trykimprægneret træ under ordnede forhold. Det skal som regel afleveres på genbrugsstationen, men nogle renoveringsfirmaer indsamler også trykimprægneret træ sammen med storskrald.

Trykimprægneret træ må ikke afbrændes hverken på bål, i pejs eller brændeovn. Der udvikles giftige dampe og asken er giftig for både mennesker, dyr og planter.

keyboard_arrow_up