Loading...

Normer og standarder

Frøslev Træ trykimprægnerer industrielt efter de regler, der er udarbejdet af Nordisk Træbeskyttelses Råd (NTR).

De nordiske lande har siden 1976 haft en officiel standard for klassificering af imprægneret træ. Denne standard er fra 1989 betegnet INSTA 140 med de nationale betegnelser DS 2122/INSTA 140 /Danmark. Standarden har klasseinddelt imprægneret træ i træbeskyttelsesklasserne M, A, AB og B.

Den nordiske træimprægneringsindustri har imidlertid udtrykt ønske om at beholde de kendte og indarbejdede træbeskyttelsesklasser. Nordisk Træbeskyttelsesråd (NTR) har derfor udarbejdet et dokument, som definerer de nordiske træbeskyttelsesniveauer indenfor rammen af de foreliggende europæiske standarder. Dokumentet erstatter således INSTA 140 og betegnes som et nordisk tilpasningsdokument til EN 351.

Specifikation af dokumenter

Niveau 1: Europæisk EN standarder.

Niveau 2: Nordisk NTR (Nordisk Træbeskyttelsesråd).

Niveau 3: Dansk.  Miljøstyrelsen.

Der forekommer stramning / begrænsninger i specifikationerne når man bevæger sig ned i niveau.

Nordisk Træbeskyttelsesråd har indenfor EU standardernes rammer udgivet 2 dokumenter med begrænsninger og stramninger i forhold til EU standarderne:

NTR Dokument nr. 1: 1998, Nordiske træbeskyttelsesklasser.
Del 1: Fyr og andre let imprægnerbare nåletræsarter.

NTR Dokument nr. 3: 1998, Nordiske regler for kvalitetskontrol og mærkning af imprægneret træ.
Del 1: Fyr og andre let imprægnerbare nåletræsarter.

keyboard_arrow_up