Loading...

Træ er genialt

Lige siden tidernes morgen har mennesket bygget i træ. Vi har brugt træ til medicin, lavet afguder og smykker af træ. Træ har altid været en naturlig del af vor hverdag. Det er næsten utænkeligt ikke at anvende træ i vort byggeri. Her kan du få indblik i træets fortrinligheder, og læs om træets egenskaber.

Fyr (pinus sylvestris) 

Fyrarterne (Pinus) omfatter mere end 90 arter, hvoraf 10 arter findes naturligt i Europa. Skovfyr er altså hjemmehørende træart i Danmark.
Skovfyr har et meget stort naturligt udbredelsesområde. I hele Europa findes skovfyr således naturligt eller som plantagetræ. I Sverige udgør skovfyr 40% af det samlede skovareal.

Rødgran (Picea abies (L.) Karst.)

Rødgrans naturlige udbredelsesområde er de østlige egne af Nord- og Mellemeuropa. Rødgranens meget rette og regelmæssige form gør den meget velegnet til bygnings- og konstruktionstræ.

Sibirisk Lærk (Larix sibirica Ledeb.)

Det er vigtigt ikke at forveksle sibirisk lærk med europæisk lærk. Sibirisk lærk vokser i taigaen, hvilket betyder langsom vækst. Sibirisk lærk er brun-gullig til rødlig, men kan variere afhængigt af voksested og alder samt af kerneandelen.

Europæisk Lærk (Larix decidua)

Europæisk lærk har udbredelse i den sydlige del af Centraleuropa (Alperne, sydvestlige Polen, Sydtyskland).Bredden på årringene varierer meget, afhængigt af væksthastighed og voksested, men adskiller sig fra sibirisk lærk ved at have bredere årringe og en markant forskel mellem vår- og høstved.

Eg (Quercus robur L.)

Naturlig udbredelse er Europa, med ydergrænser i Trondhjem i Norge, Stockholm i Sverige og til midten af Spanien.

Douglas (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco)

Naturlig udbredelse på Nordamerikas vestkyst fra Mexico til British Columbia. Dyrkes i dag også i EU. EU-Douglas indeholder dog flere knaster end den knastrene, importerede Oregon-pine og dermed er middeldensiteten lidt lavere ved denne type. 

Western Red Ceder (Thuja plicata Donn ex D. Don.)

Naturlig udbredelse i Nordamerika. Træet er ca. 60m højt med diameter mellem 5-6 meter (1.000 år gammelt).

keyboard_arrow_up