Loading...

Douglas
(Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco)

Naturlig udbredelse på Nordamerikas vestkyst fra Mexico til British Columbia, dyrkes i dag også i EU. EU-Douglas indeholder dog flere knaster end den knastrene, importerede Oregon-pine og dermed er middeldensiteten lidt lavere ved denne type.  

Egenskaber

Oregon-pine er et stort træ, der bliver 50-65mtr. Højt og 1-2meter i diameter.
I enkelte tilfælde er træer vokset til højde 100mtr x 5mtr. Diameter.
Grene samles som hos fyr og gran i kranse, men er vækstbetingelser gode, bliver topskud lange og der bliver dermed langt mellem knaster.
Douglas bruges til tømmer, finér, gulve og snedkerarbejde.

Splintved, er hvidgul til rødligt. Kerneved rødbrunt til brunlig som kernefyr. Træet er rigt på harpiks, terpentin og garvestoffer og har et ret fiberforløb der sikrer at tømmer og planker ikke vrider sig under tørring (i modsætning til rødgran og skovfyr)
Middeldensitet 470kg/m3 hvilket er næsten det samme som skovfyr. Fast-stof delen i Douglas modsvarer ligeledes ca. det for skovfyr, med en andel på 33%

Beskyttelse

Som Fyr. Kan imprægneres.
Holder 7-8 år ubehandlet i kontakt med jord, men er ellers som det meste træ, meget varigt hvis placeret velventileret, under tag og beskyttet mod vejrlig.

For alt træ gælder – i vides muligt omfang beskyttes træet ved ”konstruktiv træbeskyttelse” hvilket vil sige at man projekterer og bygger på en sådan måde at træet bliver ventileret og har mulighed for at tørre ud.

keyboard_arrow_up