Loading...

Eg (Quercus robur L.)

Naturlig udbredelse er Europa, med ydergrænser i Trondhjem i Norge, Stockholm i Sverige og til midten af Spanien. Højde i DK bliver 30-35mtr. med diameter op til 3mtr.

Egenskaber

Europæisk Eg er kendetegnet ved; God styrke, moderat svind, naturlig beskyttet mod svampe, råd og insekter. Historisk set har eg været brugt til ting som bindingsværk i huse, hegnspæle gravet i jorden og som bundgarnspæle.
Kerneegs lukkede cellestruktur, hindrer desuden vand i at løbe ind i træets hulrum og er dermed også med til at beskytte egen.

Største udfordring ved eg, er døde / rådne knaster der opstår pga. døde grene der bliver siddende på stammen i lang tid.
Vanris er også relativt almindeligt på eg og giver en værdiforringelse, idet uregelmæssigheder ofte ikke tolereres, specielt ikke i møbelindustrien, men også kun i ringe grad til eksempelvis facadebeklædning.

Beskyttelse

Splinten på eg kan relativt let imprægneres, hvorimod kernen er umådelig svær at imprægnere. Da splinten oftest skæres fra under produktionen, bliver Eg i praksis ikke imprægneret.
Kerneved, for eksempelvis pæle gravet ned i jord, vil praktisk og forventeligt have en holdbarhed på 15-20år.
Bruges Eg til udvendig beklædning, er en grundbehandling med et svampe / skimmeldræbende fungicidmiddel samt en topbehandling med en pigmenteret facadeolie eller lignende at anbefale.

For alt træ gælder – i vides muligt omfang beskyttes træet ved ”konstruktiv træbeskyttelse” hvilket vil sige at man projekterer og bygger på en sådan måde at træet bliver ventileret og har mulighed for at tørre ud.

keyboard_arrow_up