Loading...

Europæisk Lærk (Larix decidua)

Europæisk lærk må ikke forveksles med sibirisk lærk, da det adskiller sig på en lang række områder og mest væsentligt på holdbarhedsmæssige egenskaber.
Europæisk lærk vokser i den sydlige del af Centraleuropa (Alperne, sydvestlige Polen, Sydtyskland). Den findes andre steder i Europa, men sjældent i mængder, der berettiger til egentlig skovdrift og i disse områder skoves den sammen med øvrig skov og adskilles sjældent fra den øvrige produktion. 

Egenskaber

Europæisk lærk bliver op til 120 år og op til 50 m høj med en stammediameter på godt 1m.
Veddet kan variere meget i farve fra mørk gullig til rødbrun, afhængigt af voksested og alder. Der er en klar opdeling af kerneved og splintved, og adskillelsen ligger nogle cm inden for barken med stor farveforskel. Bredden på årringene varierer meget, afhængigt af væksthastighed og voksested, men adskiller sig fra sibirisk lærk ved at have bredere årringe og en markant forskel mellem vår- og høstved.
Kerneveddets andel kan være forholdsvis stort, og kerneveddet er forholdsvis holdbart - er at sammenligne med fyr-kernetræ.
Brædder af europæisk lærk indeholder ofte en del knaster, og hvis mængden er stor, bliver træets styrke svækket.
Brædder virker forholdsvis tunge og stumme sammenlignet med fyr og gran, hvilket givet indtryk af holdbarhed.
Lærk er lidt vanskeligere at bearbejde pga. et stort antal knaster, og fordi træet er hårdere og mere sprødt end gran og fyr.
Hele vækstperioden er europæisk lærk venstredrejet, modsat gran og fyr, som i begyndelsen er venstredrejet og derefter højredrejet.
Dette gør, at lærk vrider sig, hvilket stiller større krav til befæstelsen - der skal være mindre afstand mellem befæstelsespunkter (max. 40 cm), og desuden bør der bores for, for at undgå revner.
Søm og skruer bør desuden være minimum 2½ gange trædimension og altid af rustfri stål, kvalitet A2 eller A4. Da EU lærk er surt, vil overfladebeskyttet stål angribes / tæres hurtigt og derudover vil der komme sorte striber på træet, if. Med fugtighed.

Beskyttelse

Lærk bliver hurtigt angrebet af skimmel ol. og bør derfor behandles så hurtigt som muligt.
De første behandlinger bør ikke foretages med vandbaserede systemer pga. træets surhed, surhedsgraden falder dog over tid, og derfor kan senere behandling foretages efter ønske (spørg hos træbeskyttelses-leverandøren / producenten).
Som alt andet træ, der påvirkes af vejrliget bør europæisk lærk behandles med en pigmenteret træbeskyttelse og konstruktivt - Uden behandling bliver træet gråt og derefter sort.
Behandling forlænger desuden træets levetid!
Lærk kan trykimprægneres jf. NTR standarderne. Hvis træet skal bruges i direkte forbindelse med jord eller murværk, bør trykimprægnering altid foretages, for at undgå angreb af råd og svamp.

For alt træ gælder – i vides muligt omfang beskyttes træet ved ”konstruktiv træbeskyttelse” hvilket vil sige at man projekterer og bygger på en sådan måde at træet bliver ventileret og har mulighed for at tørre ud.

keyboard_arrow_up