Loading...

Rødgran (Picea abies (L.) Karst.)

Gran i Danmark er normalt rødgran. Rødgran gror i det meste af Europa med stor udbredelse i Skandinavien, Rusland, Baltikum og Polen.

Egenskaber

Rødgran kan blive mellem 80 og 100 år, og vokser op til 30-40m højde, med en stammediameter på op til 1m.
Veddet er hvidligt til gulligt afhængigt af voksested, men et af grans karakteristika er netop det lyse / hvide ved, som gør den velegnet til eksempelvis profilloftbeklædning.
Der er ofte synlige harpikslommer med flydende harpiks. Veddet har tydelige årringe med markant forskel på vår- og høstved. Jo langsommere vækst, jo smallere årringe og jo højere densitet.
Årringenes bredde kan variere særdeles meget i gran afhængigt af voksested. Der findes specielt områder i den nordlige del af Skandinavien og dele af Baltikum, hvor væksten er langsom, og det giver en fin kvalitet på træet.
Der findes ingen opdeling mellem kerne- og splintved i gran. Til gengæld har gran en speciel vedstruktur, der gør, at tør gran har lukkede celler. Dette umuliggør imprægnering, men samtidig også indtrængning af vand hvilket er med til at beskytte gran, når det bruges til facadebeklædning.
Desuden er gran lettere end fyr og også mere bøjelig. Det gør, at gran er særdeles velegnet til en lang række formål.

Gran har fejlagtigt været betragtet som ringere kvalitet end fyr, men dette er altså ikke altid tilfældet, hver træart har blot sine svagheder og styrker.
Gran er eksempelvis velegnet til limtræsproduktion, konstruktionstræ og havemøbler, dvs. at træ med fordel kan anvendes på steder, hvor træet udsættes for vejrliget, hvor man blot er opmærksom på ovennævnte svagheder og styrker.

Beskyttelse

Gran indtil 25 mm tykkelse kan imprægneres efter NTR standarden som klasse NTR-Gran, hvilket gør den yderligere velegnet til eksempelvis beklædning, da imprægneringen her kan betegnes som en slags grunder der beskytter mod bla. Skimmel og blåsplint.
Gran bør ikke anvendes i direkte forbindelse med jord og mur / beton, da det som sagt ikke er muligt at imprægnere helt igennem, og netop her er der størst risiko for råd og svampeangreb.
Holdbarheden af gran forlænges ved at behandle med et pigmenteret overfladebehandlingsmiddel.  
Gran er let at forarbejde, men kan dog give lidt problemer med op-rifter omkring knaster. Dette undgås imidlertid ved anvendelse af det rette skarpslebne værktøj.

For alt træ gælder – i vides muligt omfang beskyttes træet ved ”konstruktiv træbeskyttelse” hvilket vil sige at man projekterer og bygger på en sådan måde at træet bliver ventileret og har mulighed for at tørre ud.

keyboard_arrow_up