Loading...

Sibirisk Lærk (Larix sibirica Ledeb.)

Træet vokser i Sibirien, hvor det findes i kolossale mængder.
Det er vigtigt ikke at forveksle sibirisk lærk med europæisk lærk, da Sibirisk lærk vokser på ”taigaen”, betyder det at væksten er meget langsom.
Der har i årevis været foretaget rovdrift uden genplantning, hvilket har været en katastrofe, med deraf følgende områder, hvor alt træ var skovet i omkredse på op til 150 km fra savværkerne og genopretning vha. genplantning tager flere årtier. Genplantning og genopretning er dog blevet et vigtigt emne, og arbejdet er derfor i gang.  

Anvendelse

Sibirisk lærk bliver mellem 150 og 200 år med stammehøjde op til 50m. og diameter på op til 1,3m.
Den langsomme vækst giver meget smalle årringe, som kan være vanskelige at skille fra hinanden.
Der er tydelig forskel mellem kerneved og splintved og andelen af kerneved kan ofte være mere end 90 %. Kerneveddet er i sig selv holdbart, og derfor er sibirisk lærketræ ofte blevet anvendt som erstatning for trykimprægneret træ, hvor der har været et ønske om at undgå kemi.
Sibirisk lærk er brun-gullig til rødlig, men kan variere afhængigt af voksested og alder samt af kerneandelen, som ofte er rødbrun. Før forarbejdning kan træet godt fremtræde grålig til sort. Dette forandres imidlertid, når træet høvles / forarbejdes. Lærkebrædder føles tunge og bastante, hvilket skyldes den langsomme vækst, som giver en høj densitet.

Sibirisk lærk har fået større udbredelse i byggeriet, ofte på steder, hvor der før har været anvendt trykimprægneret fyrretræ.
På grund af den store andel af kerneved, har lærk større holdbarhed end fyr og gran, uden dog at opnå samme holdbarhed som trykimprægneret fyr.
Dette er specielt udtalt, hvor træet skal i direkte forbindelse med jord eller mur / beton. På disse områder er det nødvendigt at anvende trykimprægneret træ, for at få en acceptabel holdbarhed.

Sibirisk lærk anvendes til beklædning, stern, hegn, legeredskaber, havemøbler, carporte mv.
Træet er dog vanskeligere at bearbejde end fyr og gran, fordi det er hårdere og mere sprødt. Desuden er lærks vækst venstredrejet hele vækstperioden til forskel fra gran og fyr, der først er venstredrejet og siden højredrejet. Det betyder, at lærk vrider sig mere, hvilket stiller større krav til befæstelsen.
Der skal både være kortere mellem fastgørelsespunkterne (max 40 cm), og desuden bør der for-bores for at undgå revner.
Forankringsdelen bør være 2½ gange trædimensionen og der skal anvendes rustfri søm og skruer.
Almindelig overfladebehandlet stål angribes af træets surhed og dette kan give sorte striber på beklædningen.
Sibirisk lærk har ligeledes en tendens til revnedannelse, specielt et problem i endetræet, derfor bør træet anskaffes i overmål for at give mulighed for renskæring.

Beskyttelse

Sibirisk lærk er en sur træsort, som hurtigt angribes overfladeskimmel og træet bør derfor overfladebeskyttes så hurtigt som muligt.
Pga. surheden er vandbaserede systemer normalt ikke anvendelige som den første behandling, men da surhedsgraden falder over tid, kan de udmærket anvendes som efterfølgende behandlinger (spørg hos leverandøren / producenten af træbeskyttelsen).
Som alt andet træ påvirkes sibirisk lærk af vejrliget og bør beskyttes med en overfladebehandling og konstruktivt.
Ellers bliver træet først sølvgråt og siden sort.
Lærk kan trykimprægneres, og dette bør altid foretages, hvis træet skal i direkte forbindelse med jord eller mur/beton.
Kan imprægneres iht. Klasse NTR A og NTR AB.

For alt træ gælder – i vides muligt omfang beskyttes træet ved ”konstruktiv træbeskyttelse” hvilket vil sige at man projekterer og bygger på en sådan måde at træet bliver ventileret og har mulighed for at tørre ud.

keyboard_arrow_up