Loading...

Western Red Ceder
(Thuja plicata Donn ex D. Don.)

Western Red Cedar fra Frøslev Træ stammer fra Canada.
Genetisk er træet identisk med Kæmpethujaen, der vokser i Danmark, men betingelserne på voksestedet og klimaet har afgørende betydning for veddets egenskaber.

Egenskaber

Kerneveddet har et højt indhold af de svampedræbende stoffer thujapliciner, fenoler og en thujon. Kerneved af kæmpethuja fra Nordamerika/Canada er klassificeret i gruppe 2 (varig), svarende til en holdbarhed på ca. 15 år henholdsvis ca. 20 år i jordkontakt. Klasserne går fra 1-5 hvor 1 er bedst og 5 er dårligst. Splintveddet er ikke holdbart.

Western Red Cedar er meget let at bearbejde med såvel hånd- som maskinværktøj, fordi det er en meget let træart. Den lave densitet kan dog ved bearbejdning give anledning til en flosset og ulden overflade samt indtryksmærker i vårveddet. Skarpt værktøj er derfor en forudsætning for et pænt resultat.

Ved bearbejdning anbefales at forbore, da Western red Cedar revner let ved sømning og skruning. Da veddet er meget surt, kan det korrodere jern, derfor anbefales rustfri skruer og søm.

Den canadiske Western Red Cedar, som Frøslev Træ har i sortiment, opskæres og profileres hovedsagelig til facadebeklædning.


Fysiske og mekaniske egenskaber

Nedenfor er angivet gennemsnitsværdier for fysiske og mekaniske egenskaber. Den naturlige variation i ved er årsag til, at variationen på de angivne værdier er meget stor.

Densitet:  
Tørrumvægt (ovntør) - 300-340-360 kg/m³
Vægt (lufttør) - 330-370-390 kg/m³

Svind:  
Radialt - 2,4 %
Tangentialt - 5,0 %
Volumen - 7,6 %

Mekaniske egenskaber for små knastfrie prøver med 12 % træfugt:   
Trækstyrke i fiberretningen - 50 Mpa
Trykstyrke i fiberretningen - 35 MPa
Bøjningsstyrke i fiberretningen - 54 MPa
Elasticitetsmodul i fiberretningen - 7900  MPa
Hårdhed, [Janka] i endetræ - 30 MPa

keyboard_arrow_up