GDPR

Dette website udbydes af:

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Telefon: 74 67 06 00

CVR: 14248331

Email: info@froeslev.dk

Brug af personoplysninger

Vi indsamler kun personoplysninger, som du selv har givet os ved registrering, kontaktformular, tilmelding til nyhedsbrev m.v. Her indsamles oplysninger om navn, virksomhed, adresse og e-mail. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysningerne bruges kun til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Personoplysningerne overføres ikke til tredjepart.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Frøslev Træ A/S, skal du rette henvendelse på info@froeslev.dk eller telefon 74 67 06 00. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang med krav om adgangskode, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi gemmer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil personoplysningerne er indhentet.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelser mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

Frøslev Træ A/S

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Dette website udbydes af:

Frøslev Træ A/S
Jens P. L. Petersens Vej 1
6330 Padborg
Telefon: 74 67 06 00
CVR: 14248331
Email: info@froeslev.dk