Frøslev opdeler virksomhed i to:

07-03-2023

Vil have mere fokus på projektmarkedet

Øget fokus på projektmarkedet. Det er hovedårsagen til, at Frøslev Træ nu opdeler virksomheden i henholdsvis Frøslev Projekt og Frøslev Træ. Det betyder, at de to selskaber fremadrettet får hvert sit fokusområde, hvor førstnævnte skal koncentrere sig om projektsalg, mens Frøslev Træ skal stå for forhandlersalget – en indsats, der gør Frøslev markant bedre rustet til fremtiden, lyder det fra projektsalgschef Brian Christensen. 

Én arbejdsplads, men to CVR-numre. Sådan bliver fremtiden for træproducenten Frøslev, som opdeler virksomheden i henholdsvis Frøslev Projekt A/S og Frøslev Træ A/S. Det sker som et led i at styrke virksomhedens position inden for projektsalget, hvilket kræver en mere koncentreret og specialiseret indsats, lyder det fra virksomhedens projektsalgschef, Brian Christensen.

- Det har i lang tid været en del af vores strategi, at vi vil stå stærkere på projektmarkedet, da vi både har produkterne og kompetencerne til det, og i den forbindelse var opkøbet af Moelven Danmark et vigtigt, strategisk skridt i retningen mod en mere koncentreret og specialiseret indsats. Det betyder nemlig, at vi nu kan opdele Frøslev i to selskaber, som har hvert sit fokusområde. Frøslev Træ forbliver et produktions- og salgsselskab, som skal fokusere på produktionen og salget af klassiske trælastprodukter til vores forhandlerkæder, mens Frøslev Projekt – som navnet indikerer – bliver et selskab med 100 procent fokus på det professionelle byggeri sammen med trælast/tømmerhandlerne, forklarer Brian Christensen og fortsætter: 

- Og her ser vi som følge af det nye bygningsreglement, der stiller krav om at anvende produkter med et lavt klimaaftryk, et kæmpe potentiale. Træbyggeri er nemlig med sit lave CO2-aftryk med til at sikre imponerende LCA-resultater, som fremtidens byggeri bliver målt på. Derfor forventer vi også, at selvom byggeaktiviteten lige nu samlet set er dalende, så vil efterspørgslen på træbyggeri fortsat være stor og fremadrettet vinde yderligere markedsandele fra det traditionelle byggeri. 

Stærke partnerskaber 

I Frøslev Projekts arbejde vil der desuden fremadrettet komme endnu mere fokus på at etablere stærke partnerskaber, som kan bidrage til at løse nogle af de komplekse udfordringer, byggebranchen står overfor. 

- Byggebranchen står lige nu overfor en grøn omstilling, som vi ser frem til at bidrage til, og for at vi bedst muligt kan gøre det, er det altafgørende, at vi formår at danne partnerskaber og på den måde gå forrest som videnspartner. Her kommer Frøslev Projekt til at spille en stor rolle, og blandt andet derfor har vi eksempelvis også fået egen DGNB-konsulent i huset, lyder det fra Brian Christensen. 

Sidste år lancerede Frøslev produktet Sature, som er et miljøvenligt alternativ til den traditionelle trykimprægnering, og det er blandt andet produkter som det og boligakustikløsningerne Acoustic Design by Frøslev, som Frøslev Projekt vil fokusere endnu mere på at markedsføre til projekter fremadrettet i tæt samarbejde med tømmerhandlerne.  

Frøslev Træ indgår samarbejde om ny løsning med førende graffitispecialist

09-11-2022

Graffiti udfordrer brandsikkerheden på træfacader

Træ har vundet stort indpas i den danske byggebranche og bliver blandt andet ofte benyttet til facader på mange offentlige bygninger. Men graffiti udgør et stort afrensningsproblem, når det sprøjtes på træet. Graffitimalingen suger nemlig ind i træet, og hvis det er brandimprægneret træ, skal det udskiftes, da graffitimalingen kan brænde. Det har træproducenten Frøslev Træ nu i samarbejde med All Remove, som fjerner en stor del af graffiti i Danmark, udviklet en helt ny løsning på.

Når vi færdes i det offentlige rum, støder vi ofte på graffiti af den ene eller anden art. Flere kommuner sætter tilmed gavle og vægge til rådighed for graffitikunstnere rundt om i landet, men alligevel er der flere, der bruger graffitien som andet end kunstnerisk forskønnelse af byerne – og det er særligt problematisk, når graffitien bliver sprøjtet på brandimprægnerede træfacader:

- Der er et stort fokus på at anvende træ i byggeprojekter på grund af træets bæredygtige potentiale, og efterspørgslen vil stige i fremtiden. Der er dog forhold omkring det brandimprægnerede træ, som man skal være opmærksom på – særligt når det gælder graffiti, siger Bo Toftager, der er projektkonsulent hos Frøslev Træ, og fortsætter: 

- Hvis brandimprægneret træværk bliver udsat for graffiti, skal træet skiftes. Træet kan ikke brænde på grund af brandimprægneringen, men det kan graffitimalingen. Selv ikke kraftige rengøringsmidler og intens højtryksspuling kan fjerne det maling, der er suget ind i træet. Desuden vil træet samt noget af brandimprægneringen blive ødelagt af den meget hårdhændede behandling. Så den eneste løsning er at udskifte træet – og det er både dyrt og spild af ressourcer.

Den tilgang ville man hos Frøslev gerne ændre på. Derfor kontaktede træproducenten servicevirksomheden All Remove, som er førende specialister inden for forebyggelse og afrensning af graffiti, for at indgå i et samarbejde om at finde en løsning, så man ikke skal udskifte træet, hver gang en graffitimaler har udfoldet sig på træværket.

Alle kender problemet – men ingen har gjort noget ved det

Frøslev og All Remove har således i samarbejde udviklet en helt ny graffitibeskyttelse, som gør, at graffiti kan fjernes fra træet uden, at det påvirker brandimprægneringen i træet.

- Vi har haft et stort fokus på at finde den helt rette blanding af graffitibeskyttelse, således den hverken skader facadetræets brandhæmmende funktion eller naturlige udseende. Derfor har vi forsøgt os med flere forskellige blandinger på Frøslevs brandhæmmende træ, for at finde det helt rette mix. Vi er utrolig stolte af at komme med en løsning på et problem, som alle kender til, men som ikke tidligere har været taget hånd om, forklarer direktør og partner i All Remove, Lars Roelann, som uddyber: 

- Med den nyudviklede graffitibeskyttelse kan vi beskytte og afrense de brandhæmmede træfacader og dermed mindske materialespild ved udskiftning af facaderne, hvis der påføres graffiti derpå. Det foregår sådan, at vi først påfører en primer på træet og derefter et såkaldt offerlag. Det er offerlaget, som graffitien bliver sprayet på, og dermed også offerlaget, som fjernes sammen med malingen. Når graffitien er fjernet, påføres der blot et nyt offerlag ovenpå primeren. 

Dokumenteret system

For Frøslev og All Remove har det været vigtigt at kunne systemgodkende metoden samt dokumentere, at graffitibeskyttelsen og den efterfølgende afrensning ikke påvirker brandimprægneringen i træet. Derfor har Frøslevs træ med graffitibeskyttelsen været igennem flere tests hos et uafhængigt institut.  

- Vi har testet produktet hos et uafhængigt institut, hvor vi har påført og fjernet offerlaget fem gange. De gentagende tests har været tydelige og vist, at hverken graffitibeskyttelsessystemet eller de gentagende afrensninger påvirker de brandmæssige egenskaber, lyder det afsluttende fra Bo Toftager.

Frøslevs og All Removes graffitibeskyttelsessystem kan foruden brandimprægneret træ ligeledes anvendes som beskyttelse på ikke-brandimprægneret træ for at undgå dyre udskiftninger af graffitiødelagt træ, som ikke kan afrenses tilfredsstillende. 

Akustikløsninger bør indtænkes allerede fra projektstart

10-10-2022

Træproducent udvider med specialdesignede akustiske bygningsdele:

Akustikløsninger bør indtænkes allerede fra projektstart

De seneste år har der været en kraftig vækst i akustikløsninger, og flere og flere arkitekter og entreprenører efterspørger nu komplekse bygningsløsninger, som skal forbedre lyd og skabe velvære. Det oplever man hos Frøslev Træ, der netop har udvidet sit sortiment med et nyt akustikkoncept kaldet Acoustic Design by Frøslev. Og ifølge projektsælger og markedsføringskoordinator hos Frøslev, Karen Blomberg, er det vigtigt at indtænke akustikken allerede ved projektstart.

Akustikløsninger er efterspurgte som aldrig før og af god grund. Vi tilbringer 90 procent af vores tid indendørs, og indeklimaet har derfor en stor betydning for, hvordan vi har det. Af den grund kaster både private og erhvervslivet sig ud i forskellige løsninger, som skal forbedre lyden. Men det skal gøres med omtanke, lyder opfordringen fra træproducenten Frøslev Træ, som netop har udvidet sit sortiment med et helt nyt koncept, Acoustic Design by Frøslev, bestående af specialdesignede akustikløsninger i træ målrettet projektmarkedet.

Akustikløsningerne spiller nemlig ikke kun en stor rolle i forhold til lyden, men i lige så høj grad i forhold til bygningens æstetiske og arkitektoniske stil – og derfor bør akustikløsningerne indtænkes i tæt sammenspil med arkitekter og entreprenører allerede, når byggeprojektet er på tegnebrættet:

- Vi ser en helt generel tendens til, at aktørerne i byggebranchen i tiltagende grad investerer i at udvikle og forbedre akustikken i byggeprojekterne. Det skyldes blandt andet, at der er kommet et større fokus på velvære – uanset om det er et kontor eller en stor trappeopgang, hvor der er højt til loftet og typisk mange overflader samt hårde materialer, som påvirker akustikken negativt, siger Karen Blomberg, der er projektsælger og markedsføringskoordinator hos Frøslev, og fortsætter:

- For at opnå det bedste resultat både akustisk og æstetisk bør akustikløsningerne indgå som en bygningsdel og altså et komplekst fag, som ideelt set skal indtænkes allerede fra starten, når bygningen tegnes og udvikles. Derfor har vi nu udviklet Acoustic Design by Frøslev, som er akustiske specialløsninger i certificeret træ, som vi selv producerer, tilpasset det enkelte projekt og de specifikke krav, der nu måtte være til både udseende og lyd i tæt samarbejde med arkitekter og entreprenører. Med det nye koncept udvikler vi således akustikløsningerne fra projekt til projekt, og det er ret unikt for markedet. 

Dokumentation spiller en vigtig rolle

Ifølge Karen Blomberg har der tidligere været en tendens til, at akustikløsninger bestod af enkeltstående vægge typisk med træpaneler og filt, men i større byggerier bør man være opmærksom på både brandkrav og dokumenterede løsninger, når man skal forbedre lyden med akustikløsninger:

- Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken akustikløsning man vælger – særligt når det kommer til store byggeprojekter. Her er det vigtigt, at akustikløsningerne er dokumenterede i forhold til blandt andet brandkrav, og her har vi en ganske stor viden. Derfor er det vigtigt, at vi bliver inddraget i byggeprocessen så tidligt som muligt, så vi har mulighed for at rådgive kunden om, hvilke løsninger der er mulige og de mest optimale både med hensyn til akustik, æstetik og dokumentation, lyder det fra Karen Blomberg.

Acoustic Design by Frøslev er netop blevet lanceret med en ny hjemmeside og logo, og fremover vil konceptet have tilknyttet fem projektsælgere og rådgivere fra Frøslev.

Læs mere på acousticdesign.dk

Fængselsindsatte bygger arkitekttegnede møbler med stor succes

08-09-2022

Høj jobtilfredshed og godt samarbejde

Fængselsindsatte bygger arkitekttegnede møbler med stor succes

Et nyt samarbejde mellem Frøslev Træ og Renbæk Fængsel i Sønderjylland bidrager til en meningsfuld hverdag for de indsatte, når de bygger demomodeller af arkitekttegnede udendørsmøbler og interiør af træ fra Frøslev. Demomodellerne bliver udstillet i blandt andet Bauhaus’ 19 byggevarehuse i Danmark, og det giver stor værdi for de indsatte, at det færdige resultat både er fysiske produkter, som man kan se og mærke, og at de bliver udfordret på det håndværksmæssige arbejde. 

Både hænder og hoved kommer på arbejde, når de indsatte i Renbæk Fængsel bygger demomodeller af såkaldte Arki Kit udendørsmøbler, som Frøslev Træ står bag. Og det er meget tilfredsstillende arbejde, der skaber et formål med hverdagen for de indsatte, forklarer Peter Birk Jessen, der er værkmester i Renbæk Fængsel:

- Vi er enormt glade for samarbejdet med Frøslev. Det er helt ideelt, at det netop er møbelfremstilling, de indsatte arbejder med. Glæden ved at se det færdige resultat er stor, og dét, at møblerne skal bruges som udstillingsmodeller i fysiske butikker, betyder, at de gør sig meget umage med arbejdet og hjælper hinanden med at skabe det bedste resultat. Det bidrager til en meningsfuld hverdag for dem, forklarer han.

Arki Kit er byg-selv-sæt af arkitekttegnede møbler til udendørs brug, som blandt andet sælges via Bauhaus i Danmark. Kittet er målrettet gør-det-selv-folket og indeholder alle komponenter, hjælpeværktøjer, instruktioner og trin-for-trin-guides til både forberedelser og montage, så man selv får glæden og stoltheden over at have bygget møblet. Fængslet får leveret kits og træet til møblerne, som de selv skal måle op, save til og samle. Når de indsatte har bygget modellerne, bliver de afhentet af Frøslev og sendt videre ud til byggemarkederne, hvor de udstilles.

- Demomodellerne illustrerer, hvordan det færdige møbel kommer til at se ud og skaber inspiration for slutkunden, som kan opleve dem i blandt andet Bauhaus, på caféer, på tagterrasser i boligselskaber og i virksomheder. Derfor skal de også se ordentlige ud, og det gør de bestemt. De indsatte skal både kunne lave de rigtige beregninger, være grundige og have styr på finish for, at vi kan sende dem ud til byggemarkederne, så kunderne kan se dem – og vi er meget tilfredse med de møbler, som de indsatte bygger. Peter Birk Jessen og hans kolleger er fagligt meget dygtige, omstillingsparate og en stor fornøjelse at arbejde sammen med, fortæller Carsten Meyer-Zeuthen, direktør og medstifter af Frøslev Arko, der delvist er ejet af Frøslev.

 

 

Det gode håndværk skaber stolthed

I Renbæk Fængsel er der værkstedsfaciliteter, hvor de indsatte kan bygge møblerne med forskelligt værktøj – naturligvis under markante sikkerhedsforanstaltninger, hvor alle går igennem en metalscanner både på vej ind og ud af værkstedet, og de enkelte stykker værktøj bliver nøje udlånt i starten af arbejdsdagen og afleveret tilbage ved fyraften. Med Arki Kit bliver de indsatte ifølge Peter Birk Jessen udfordret på det håndværksmæssige arbejde, og det er med til at skabe stolthed:

- De indsatte har en stor ansvarsfølelse for, at de færdige møbler ser pæne ud, og da der i en periode kørte tv-reklamer for møblerne, var de meget begejstrede og utroligt stolte over at kunne se ”deres” møbler i fjernsynet. De er generelt rigtig glade for opgaverne, og udover arbejdsglæden bliver konfliktniveauet blandt de indsatte også mindre, fordi de har et formål med hverdagen, siger han.

Foruden de flotte møbler og det gode samarbejde er det også en stor fordel for Frøslev, at fængslet – ligesom Frøslevs hovedkontor og lager – ligger i Sønderjylland, hvilket medfører en kort transporttid, når materialer og færdige møbler skal fragtes frem og tilbage.

- Det giver rigtig god mening for os at få bygget demomodellerne lokalt, da det minimerer vores omkostninger til transport. Derudover ser vi selvfølgelig en stor værdi i det sociale ansvar, som vi kan tage via projektet og ikke mindst bidraget til en meningsfuld hverdag for de indsatte. Det betyder meget for os, at de indsatte er glade for opgaven – lige så hurtigt vi kan nå at levere træet til møblerne, lige så hurtigt har de bygget de fine udstillingsmodeller. Så det er helt sikkert et samarbejde med gensidig glæde, lyder det afsluttende fra Carsten Meyer-Zeuthen.

Træproducent udvider sortimentet med præfabrikerede terrasser i miljøvenligt træ

2. august 2022

Det skal være nemt at vælge træløsninger:

Træproducent udvider sortimentet med præfabrikerede terrasser i miljøvenligt træ

En markant stigende efterspørgsel på præfabrikerede træprodukter har fået træproducenten Frøslev Træ til at udvikle og producere sine egne terrasseløsninger i miljøvenligt træ, som leveres samlet og således blot skal monteres på fundamentet. Den første præfabrikerede terrasse er leveret til Fabulas og Frederikssund Kommunes bæredygtighedsprojekt, Klimakassen, der skal demonstrere, at vi allerede nu kan bygge klimavenlige typehuse, hvis vi tager de rette valg. 

To tendenser vinder for tiden stærkt indpas i byggebranchen. Den ene er præfabrikerede produkter, som blandt andet medvirker til en kortere byggeperiode, og den anden er anvendelsen af træ, som er en fornybar ressource med mange anvendelsesmuligheder. Den stigende efterspørgsel har fået træproducenten Frøslev Træ til at udvide sortimentet, som i forvejen består af en lang række træprofiler, systemhegn, arkitektmøbler og interiør. 

Frøslev har nemlig som noget nyt udviklet præfabrikerede terrasser i Frøslev Sature, der er silikatimprægneret fyrretræ fra certificerede, nordiske skove – helt fri for miljøskadelige stoffer. Terrasserne bliver således leveret samlet og skal blot monteres på fundamentet.

- Vi oplever i høj grad, at byggebranchen efterspørger præfabrikerede træprodukter, da de både sparer tid i byggeprocessen og er mere klimavenlige end traditionelt byggeri. Derfor udvider vi nu vores sortiment med præfabrikerede terrasser, så det fremover bliver endnu lettere at tilvælge træløsningerne, fortæller Jacob Poulsen, der er projektsalgschef hos Frøslev, og tilføjer: 

- Ved at vælge præfabrikerede terrasser, der leveres samlet, kan man blandt andet frigive mange timer på byggepladsen, da vi hos Frøslev klarer alt forarbejdet og sikrer, at tømrerarbejdet og monteringen af terrassen sker korrekt. Samtidig kan vi holde materialespildet på et absolut minimum, når vi bygger terrasserne på fabrikken efter de præcise mål. På den måde kan vi være med til at gøre op med en af byggeriets udfordringer med spild, der koster tid og penge og samtidig er en stor klimabelastning.

 

Klimavenligt prestigeprojekt får den første præfabrikerede terrasse

Den første af Frøslevs præfabrikerede terrasser er allerede blevet monteret og taget i brug. Der er tale om en cirka 140 kvadratmeter stor Sature-terrasse, som går rundt om demohuset Klimakassen i Vinge nær Frederikssund, som Fabulas og Frederikssund Kommune står bag.    

- Klimakassen er et interaktivt showroom for de mange gode løsninger, som vi både tror og håber hurtigt, vil blive skaleret i branchen i den kommende tid. Visionen for huset har været at bygge så klimavenligt som muligt og dermed vise, at vi allerede nu kan bygge klimavenlige typehuse. Alle Klimakassens partnere udvikler produkter, der kan rykke på skalaen for husets samlede CO2-aftryk, og her er Frøslev rigtig langt fremme med sine træløsninger, siger direktør og partner i Fabulas, Michael Eberhard og fortsætter: 

- Til Klimakassen blev vi enige om at anvende Frøslev Sature, som har en meget miljøvenlig profil, og som ikke belaster klimaet på grund af Frøslevs særlige silikatimprægnering uden kemikalier. Men som i funktionalitet kan hamle op med den traditionelle trykimprægnering, som byggebranchen har brugt gennem godt 200 år. Og da Frøslev fortalte, at de nu havde terrassen som en præfabrikeret løsning, blev vi ellevilde. Den præfabrikerede løsning betød nemlig, at vi kunne frigive mandetimer, som kunne bruges andetsteds i byggeriet. På blot fem timer stod den færdigmonterede terrasse inklusive gelænder klar til brug – så hurtigt ville vi ikke kunne have gjort det selv.

Ifølge Michael Eberhard har Fabulas planer om at opføre flere klimavenlige boliger i Vinge. I første omgang planlægger virksomheden at opføre 58 boliger i et bofællesskab, og det er ikke utænkeligt, at det ligeledes bliver med Frøslevs præfabrikerede Sature-terrasser.

Ressourceudnyttelse i centrum for nyopført Lalandia-feriecenter

20-06-2022 | Foto: Taasinge Elementer

Det nye feriecenter Lalandia Søndervig er netop blevet indviet og står nu klar til at modtage de første gæster. Frøslev Træ og Taasinge Elementer har været underleverandører på omtrent halvdelen af feriecentrets nye sommerhuse, der er opført i træ og med et materialespild på et absolut minimum som følge af et fuldt værdikædefokus i kamp mod et af byggeriets udfordringer.  

Lalandia har netop slået dørene op til et nyt feriecenter i Søndervig på et område, der strækker sig over 69.000 kvadratmeter og tæller både badeland og 483 sommerhuse. Men ikke nok med at tilbyde den smukke natur med Vesterhavet som centrum og indendørs oplevelser for hele familien, kan det nye ferieparadis også tilbyde overnatninger i feriehuse opført med et skarpt fokus på både miljøaftryk og råstofforbrug.

280 af de nye sommerhuse er nemlig leveret som elementbyggeri i træ af Taasinge Elementer, der i samarbejde med træproducenten Frøslev Træ og Bygma Herning blandt andet har formået at reducere materialespildet under hele byggeprocessen til under to procent: 

- Lalandia Søndervig er et stort og prestigefyldt byggeri, hvor tankegangen har været at opføre de mange sommerhuse så miljøvenligt som muligt. Vi har derfor haft et stort fokus på at reducere materialespildet til et absolut minimum – til gavn for både miljøaftryk og råstofforbruget. For selvom træ er en fornybar ressource og dermed et af de mest miljøvenlige byggematerialer, er vi først i mål, når hele byggeprocessen følger med, siger administrerende direktør i Taasinge Elementer, Martin Tholstrup, og tilføjer: 

- Vi er lykkedes med at levere husene med et materialespild på under to procent, hvilket vi er meget tilfredse med. Et traditionelt byggeri kan let få et materialespild på helt op til ti procent, så ved at tage nogle bevidste valg allerede fra start af, er vi i tæt samarbejde med blandt andre Frøslev Træ kommet i mål med det lave materialespild.

Traditionelt bliver byggematerialer skåret til direkte på byggepladsen, men for at undgå spild sendte Taasinge Elementer facadespecifikationer af sommerhusene til Frøslev. På den måde kunne træproducenten allerede inden byggestart optimere indkøbet af de rette råvarer i rette længder til produktionen af de færdige emnelængder, der spændte over 22,5 centimeter til 484 centimeter. Derpå blev de sendt til Taasinge Elementers fabrik i Hampen, hvor husene er produceret som elementer i den indendørs produktion, som er optimeret gennem mange år.

 

 

Opførte fem træhuse om ugen

Taasinge Elementer har leveret og monteret fem Lalandia-sommerhuse om ugen, og det høje byggetempo har stillet store krav til logistik og montage-setup. For at kunne følge med efterspørgslen, udviklede Frøslev sit eget profileringsværktøj og nye mål for at kunne levere de rette mængder træ til tiden:

- Det er store mængder træ, der skulle leveres til projektet. Der er blevet anvendt færdigt kappede og malede træprofiler med en samlet længde på godt 155 kilometer, hvilket svarer til afstanden mellem København og Odense. Da leveringerne har været i både små og store portioner, alt efter hvad Taasinge Elementer skulle bruge på ugentlig basis, har der selvsagt været brug for meget stor lagerplads og et stort logistisk arbejde. Det har i sig selv været en spændende opgave, men hvor projektet er specielt for os, er ved koordineringen af længderne og udviklingen af et nyt profil. Det har bevirket, at vi igennem samarbejdet med Taasinge Elementer i fællesskab har kunnet holde spildet mellem træet fra savværket til de færdigt kappede og malede profiler på under to procent. Derved har vi kunnet gøre op med en af byggeriets udfordringer med spild, der koster tid, penge og en større klimabelastning end nødvendigt, forklarer administrerende direktør i Frøslev, Martin L. Petersen.

Foruden vigtigheden af det logistiske arbejde har træets kvalitet til sommerhusene også været et vigtigt kriterie. Derfor er sommerhusenes facader af gran fra Norge, som er specielt udvalgt og PEFC-certificeret.

- Materialerne til sommerhusene skulle være af højeste kvalitet, og derfor faldt valget på PEFC-certificeret træ fra Norge. Frøslev har gjort et godt stykke arbejde i forhold til at finde det helt rigtige træ, samtidig med at det levede op til de rette længder, således der gik så lidt til spilde som overhovedet muligt. Vi har haft de samme ambitioner for projektet, og det er helt sikkert medvirkende til, at vi i dag står med et så godt resultat, lyder det afsluttende fra Martin Tholstrup.

Lalandia Søndervig åbnede den 9. juni 2022.

Unge skal inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse

27-04-2022

Frøslev donerer træ:

3.525 børn fra 7. til 9. klasse har alene sidste år deltaget i projekt Kloge Hænder, som Naturvidenskabernes Hus står bag. Projektet har til formål at vække de unges interesse for håndværksfagene og dermed forhåbentlig få endnu flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Og det projekt bakker trævirksomheden Frøslev op om. Derfor har virksomheden doneret metervis af træ til projektet, som fortsætter sin Danmarksturné.  

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet vælger cirka 70 procent af de elever, der forlader grundskolen, at starte på en gymnasial uddannelse, mens det blot er omkring 20 procent, som søger ind på en erhvervsuddannelse. Den tendens vil Naturvidenskabernes Hus, der er et nationalt center for skole-virksomhedssamarbejde med fokus på naturvidenskab, teknologi, it og håndværk, være med til at forandre. Derfor har centret oprettet et projekt kaldet Kloge Hænder, som skal inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse gennem brobygningssamarbejder mellem grundskolen, erhvervsuddannelser og virksomheder.  

Alene sidste år deltog 3.525 børn fra 7. til 9. klasse i hele landet i projektet, og nu fortsætter Kloge Hænder med at drage rundt til de danske grundskoler for at vække de unges interesse for håndværk:

- Det er enormt vigtigt, at vi får flere unge til at vælge erhvervsuddannelser inden for eksempelvis byggebranchen, for ellers kommer vi til at mangle arbejdskraft indenfor feltet i fremtiden. Derfor har vi skabt Kloge Hænder, hvor vi kan få vist håndværksfagene frem, og de unge kan få lov til både at snuse til og prøve kræfter med de praktiske fag. Det er svært at vælge en uddannelse, som man ikke ved noget om, så med projektet håber vi på at inspirere de unge til at se muligheder i håndværksfagene, forklarer Helle Kann, der er udviklingschef hos Naturvidenskabernes Hus.

 

En af de virksomheder, som er trådt ind i projektet, er Frøslev, som er en af Danmarks største leverandører af træ til byggeriet. Trævirksomheden har doneret metervis af træ til projektet og sørger ligeledes for at levere det til landets skoler:

- Træbyggeri og -håndværk har et stort og bæredygtigt potentiale. Men hvis det store potentiale for alvor skal forløses, skal der større fokus på træhåndværket i undervisningen, så vi kan få endnu flere dygtige håndværkere og specialister. Og derfor bakker vi naturligvis gerne op om det gode projekt, som Naturvidenskabernes Hus har sat i værk, siger salgs- og marketingchef hos Frøslev, Brian Nissen, og uddyber: 

- Vi har leveret mange meter træ til skolerne rundt om i landet, så de unge kan fordybe sig i træets verden. Det skal være så nemt som muligt for skolerne at deltage i projektet, så derfor sørger vi for både materialer og den direkte levering, således skolerne ikke er begrænset af hverken tid, transport eller økonomi i forhold til projektet.

Vækker stor begejstring

Helt konkret består projektet i, at de unge kommer væk fra skolebøgerne for en stund. I stedet skal de kaste sig over at bygge en ottekantet træbænk, som er specialdesignet til projektet, således de unge får indsigt i de processer, som håndværksfagene indeholder. Og ifølge Helle Kann har der været mange positive tilbagemeldinger fra de unge: 

 

- Vi har allerede haft mange unge igennem projektet, og de er begejstrede for at få lov til at arbejde med hænderne. Flere fortæller, at det er sjovt at arbejde med træet og måle stykker op, save og slibe til. De bliver udfordret på en anden måde, og det er netop et af formålene med projektet, der fortsætter i foråret. Her skal vi blandt andet til Syddjurs og Herning Kommune, og det kan lade sig gøre, fordi virksomheder som Frøslev støtter os, fortæller hun afsluttende. 

Frøslev Træ overtager Moelven Danmark

01-03-2022

Konsolidering i den danske træindustri:

Frøslev Træ A/S har netop indgået en aftale med Moelven Industrier ASA om overtagelse af koncernens danske aktiviteter inden for distributions- og projektmarkedet. Med købet forøger Frøslev sit omfang med cirka en femtedel og sikrer derudover et endnu bredere sortiment til virksomhedens kunder. Samtidig styrkes projektindsatsen ved overtagelsen. Ifølge administrerende direktør i Frøslev, Martin L. Petersen, skaber overtagelsen spændende synergier for Frøslev-koncernen og dens kunder.

Overtagelsen af Moelven Danmark A/S sker med omgående virkning og betyder, at Frøslev per 1. marts 2022 overtager Moelven Industrier ASAs danske selskab, herunder organisation, lager og aftaler inden for distributions- og projektprodukter, mens Moelven Industrier ASAs salg af industriprodukter indgår i et nyoprettet selskab under den hidtidige ejer:

- Vi glæder os meget over, at vi nu kan dele den gode nyhed. Udover at vi først og fremmest supplerer teamet med kolleger, der har en stærk faglig ekspertise inden for træet, så giver det også meget mening, når vi ser på virksomhedsstrukturerne. I Frøslev har vi i mange år udviklet og forfinet vores distributionskoncept, mens vi først startede med en mere dedikeret projektindsats i 2019 – et skridt, der har vist sig at være blevet taget rigtig godt imod af vores kunder, og som nu fortjener yderligere indsats. Og her er Moelven Danmark længere på projektrejsen, mens de på distributionssiden har brug for et større lager og produktion at trække fra. Timingen er derfor god, og begge dele giver stærke synergier, som nu vil resultere i, at to plus to giver seks, siger Martin L. Petersen, der er ejer og administrerende direktør i Frøslev, og uddyber: 

 

 

- Med Frøslevs overtagelse af Moelven Danmark bliver vi således én samlet enhed med Frøslev som navn og brand, og sammen vil vi fremover kollektivt kunne tilbyde vores kunder et markant bredere sortiment blandt andet inden for flere produktkategorier i træ og med en højere fleksibilitet i vores samlede leverancer, siger han og bakkes op af Bjarne Hønningstad, der er divisionschef hos Moelven Wood, der ligeledes glæder sig over aftalen: 

- Det er selvfølgelig vemodigt at give slip på en del af Moelven-familien, men vi ved, at selskabet er i de bedste hænder. Vi har en stor tro på, at Frøslev har det, der skal til for at videreudvikle og forstærke virksomheden til fremtiden, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med dem fremover.

Det lange perspektiv

Aktuelt oplever Frøslev stor uro på træmarkederne, hvor situationen ændrer sig på noget nær daglig basis. Men på samme måde som dialogen om overtagelsen ikke er opstået fra den ene dag til den anden, så ses der også fortsat frem på den lange bane i forhold til at fremtidssikre virksomheden og Frøslevs evne til fortsat at være relevant for de danske byggecentre og en stærk partner i det danske byggeri – og her spiller konsolideringen en væsentlig rolle.

- Vores syn på fremtidens leverandør af træ indebærer at have den rette bredde i sortimentet, de rette kvaliteter på lager og den kortest mulige leveringstid. Dertil kommer, at vi de senere år har oplevet en stigende interesse for brugen af træ i fremtidens byggeri, og mens der er umiddelbare synergier på den korte bane, så er det ligeledes et skridt med det lange perspektiv for øje, hvor både distributionssalget og projektsalget styrkes, lyder det afslutningsvist fra Martin L. Petersen. 

I den nærmeste fremtid vil Frøslev flytte distributionsprodukterne sammen på Frøslevs centrallager.

Frøslev Træ udvikler miljøvenligt alternativ til den traditionelle trykimprægnering

31.03.2022

Som et nybrud lancerer træproducenten Frøslev Træ i samarbejde med Bollerup Jensen, der er specialiseret i at producere miljøvenlige silikat-, sæbe- og rengøringsmaterialer, nu en naturlig træimprægnering fri for miljøskadelige stoffer med unikke egenskaber. Den nye imprægneringsmetode, som har til formål at forlænge træets holdbarhed, kan i funktionalitet hamle op med den traditionelle trykimprægnering, der er anvendt af byggebranchen gennem næsten 200 år.

Sand og vand. Sådan lyder basen i Frøslevs nye, naturlige træimprægnering, der er fri for miljøskadelige stoffer, og som gennemtestet i funktionalitet kan leve op til den næsten 200 år gamle, traditionelle trykimprægnering. Træproducenten har i samarbejde med Bollerup Jensen, der er specialiseret i at producere miljøvenlige silikat-, sæbe- og rengøringsmaterialer, brugt de sidste ti år på at udvikle Frøslev Sature®, der i al sin enkelthed er silikatimprægneret fyrretræ fra certificerede, nordiske skove. 

- Frøslev Sature® er en vision, som nu endelig er blevet til virkelighed. I Frøslev arbejder vi hver dag for at udvikle træets bæredygtige anvendelse, således det kan blive en stadigt større del af fremtidens byggeri. Træet har mange utrolige egenskaber, herunder dets fornybarhed og evne til at trække CO2 ud af atmosfæren. Samtidigt stiller samfundet i stigende grad krav til, at behandlingen af træ får en endnu mere bæredygtig profil, og det er vores ansvar at tilbyde det. Derfor har vi siden 2011 haft en vision om at skabe Frøslev Sature®, der er en af Frøslevs største investeringer nogensinde, og resultaterne giver os høje forventninger til lanceringen af den nye behandlingsmetode, fortæller administrerende direktør i Frøslev, Martin L. Petersen, og fortsætter: 

- Frøslev Sature® er nemlig en naturlig og miljøvenlig behandling, som kan være med til at rykke byggebranchen i en endnu mere bæredygtig retning. Her giver silikatprocessen en fysisk virkende beskyttelse, hvor træet mineraliseres, så de trænedbrydende organismer fysisk ikke kan gå i det, samtidig med at træets styrke øges. Det er en modsætning til den traditionelle trykimprægnering, der nok har gode fordele i mange sammenhænge, men samtidigt også er behandlet med kemikalier.

Beskyttet proces  

Under udviklingen af Frøslev Sature® stiftede Frøslev og Bollerup Jensen sammen virksomheden Preservation Technologies, hvor virksomhederne i samarbejde har udviklet imprægneringen, der beskytter træ mod råd, og som hele tiden har været en rettighedsbeskyttet proces. 

 
- Silikatimprægnering er faktisk 100 år gammel visdom, der er gået i glemmebogen. Vi vidste derfor, at silikat kunne bruges på overflader, men der var ingen, der havde bevist, at det kunne komme helt ind i træet. Det har været en proces, som vi har brugt lang tid på at teste af i forskellige miljøer, og i fælles samarbejde er vi lykkedes med at videreudvikle silikatbehandlingen og har fremstillet en unik formel, der kan bruges til at imprægnere træ under tryk, forklarer Frode Dale, der er administrerende direktør hos Bollerup Jensen. Han suppleres af Martin L. Petersen: 

- Vores opgave har været at udvikle en silikatformel, som ikke bare kunne trykkes ind i overfladen af træet, men kunne gennemimprægnere splintveddet i træet. Og det er os bekendt ganske unikt. Den væske, vi havde fra begyndelsen, havde ikke den evne, så det har været et stort udviklingsarbejde med flere forbedringer og nybrud, før vi fandt frem til den særlige væske, vi bruger i dag, siger han. 

Ombygger anlæg og sikrer forsyningskæder

I en tid, hvor der er ekstra stort fokus på forsyningskæder og manglende byggematerialer, har Frøslev valgt at ombygge et af virksomhedens eksisterende anlæg, således Frøslev selv har kontrol over hele processen og dermed selv producerer Frøslev Sature®. 

- Frøslevs koncept er blandt andet defineret af, at vi står for en stor del af produktionen selv, således vi kan opholde vores leverancegrad, ikke mindst i tider med knaphed og volatilitet. Derfor har vi valgt at ombygge et af vores eksisterende anlæg, så vi selv producerer og leverer Frøslev Sature®. Det giver fuld kontrol over forsyningskæden – og det er vigtigt for os og vores kunder, forklarer Martin L. Petersen og tilføjer: 

- Vi lancerede Frøslev Sature® til det tyske marked sidste år, og det har været med stor succes. Derfor er vi nu klar til for alvor at gå i luften med den nye imprægneringsmetode i Danmark. Vi tror og håber, at Frøslev Sature® vil blive lige så efterspurgt på det danske marked som i Tyskland.

Frøslev Sature® bliver en lagervare, som kan købes hos diverse tømmerhandler og byggecentre fra april 2022. 

Læs mere om Sature HER

Læs seneste nyhedsbrev

Martin L. Petersen
Adm. direktør - CEO
Tlf: +45 73 67 06 46
Mob.: +45 21 74 36 95
mlp@froeslev.dk
Træ til Blachmans husbåd

Kom med om bord på Thomas Blachmans husbåd Fritz Juel, der har fået skibsdæk af Frøslev egeplanker.

Pressemeddelelser