sibirisk lærk - larix sibirica

Om Sibirisk lærk

Som navnet antyder stammer den Sibiriske lærk fra Sibirien i Rusland. Nærmere betegnet den sibiriske Taiga. Lærk er den mest udbredte træart i Rusland, der besidder gigantiske skove.

På den sibiriske Taiga er vækstbetingelserne helt unikke. Sommeren er kort og vinteren tilsvarende lang og kold. Det betyder at træerne er meget langsomtvoksende og derved får helt tætte årringe. Lærketræerne er derfor også meget formstabile.

Hos Frøslev leverer vi kun certificeret Sibirisk lærk fra bæredygtig skovdrift. 

Sibirisk lærk anvendes til terrassebrædder, facadebeklædning og også til vores Systemhegn. Bemærk at alle Sibirisk lærkestolperne er laminerede.

Karakteristika

Den langsomme vækst giver som nævnt smalle årringe med kun mellem 0,5-1 mm afstand mellem vækstringene. Der er desuden tydelig forskel mellem kerneved og splintved og andelen af kerneved kan ofte være mere end 90 %. Kerneveddet er i sig selv holdbart og derfor er sibirisk lærketræ ofte blevet anvendt som erstatning for trykimprægneret træ.

Lærk er venstredrejet under hele vækstperioden til forskel fra gran og fyr, der først er venstredrejet og siden højredrejet. Det betyder at lærk vrider sig mere, hvilket stiller større krav til befæstelsen. 

Knasterne i sortbrune, og der kan forekomme harpikslommer i træet.

Bearbejdning og beskyttelse

På grund af den store andel af kerneved, har lærk større holdbarhed end fyr og gran, uden dog at opnå samme holdbarhed som trykimprægneret fyr. Dette er specielt udtalt hvor træet skal i direkte forbindelse med jord eller mur/beton. På disse områder er det nødvendigt at anvende trykimprægneret træ, for at få en acceptabel holdbarhed.

Lærk kan trykimprægneres og dette bør altid foretages, hvis træet skal i direkte forbindelse med jord eller mur/beton. Trykimprægneringen er dog kun i det yderste splintved og beskyttelseseffekten er derfor begrænset. 

For alt træ gælder om i vides muligt omfang at beskytte træet ved 'konstruktiv beskyttelse', hvilket vil sige, at man projekterer og bygger på en sådan måde, at træet bliver ventileret og vand bortledes, så træet har mulighed for at tørre ud.

Træ er et naturligt materiale, og vil med tiden gråne. Træet kan med fordel beskyttes med passende træbeskyttelsesmiddel, når det er tørt - enten med heldækkende maling eller transparent træbeskyttelse. Bemærk at Sibirisk lærk er vanskelig at behandle med vandbaseret træbeskyttelse.

råd og vejledning

Udseende og egenskaber

Sibirisk lærk har et naturligt højt indhold af harpiks og garvesyre og en meget høj densitet. De forarbejdede profiler består i princippet af 100 % kernetræ, hvilket sikrer en meget lang levetid. Inden forarbejdningen kan træet være næsten sort eller mørkegråt, men fremtræder så særdeles smukt efter forarbejdning. På grund af den høje densitet kan der forekomme 10-20 cm revnedannelse i enderne af brædtet/planken, hvilket ikke er reklamationsberettiget. Så skal du bruge en klink- eller anden beklædning, kan det være en god idé at bestille varen 30 cm længere end nødvendigt. Dette er mest udtalt på klinkbeklædning.

Montering

Til befæstelse af sibirisk lærk skal benyttes rustfrie søm og/eller skruer for at undgå misfarvning af træet. Rustfrie skruer er ikke så stærke som hærdede skruer, så der skal altid forbores og laves forsænkning. Du kan også anvende rustfrie pistolsøm.

Underlag

Lærketræ arbejder mere end fyr og skal derfor befæstes tættere end normalt - hvor du med fyrbeklædning ofte har 60 cm mellem de underliggende lægter, bør du ved lærk kun have 45 cm.

Montering af klink eller brædder med fer og not

 • Brug rustfri ringede håndsøm med linsehoved - 2,5 x 60 mm
 • Eller rustfri ringede pistolsøm med linsehoved - 2,5 x 60 mm
 • Eller rustfri spunsskruer med linsehoved - 5,0 x 60 mm

Montering af terrassebrædder

 • Til 25 x 100 mm bruges rustfri spunsskruer med fladt underhoved - 5,0 x 60 mm
 • Til 32 x 125 mm bruges rustfri spunsskruer med fladt underhoved - 5,0 x 70 mm

Behandling

Det er vigtigt at behandle lærk så hurtigt som muligt for at undgå begroning, og at træet bliver sort. Lærk kan leveres dyppet og grundet, så perioden til efterbehandling bliver forlænget.

Efterbehandling

Lærk skal efterbehandles for at undgå udtørring, sprækker samt misfarvning og begroning af skimmel og blåsplint. Det forlænger træets levetid og giver et pænt udseende i mange år. Der findes på markedet forskellige midler, der er specielt beregnet til lærk. Man bør kontakte en leverandør af træbeskyttelses, før behandling startes. Det giver sikkerhed for rigtig behandling.

Fysiske egenskaber - Sibirisk lærk

Vi har samlet relevante værdier for træets fysiske egenskaber, der er godt at vide, når man arbejder med træ.

Densitet ved tørrumvægt:

 • 640 kg/m3

Svind fra frisk træ til absolut tørt:

 • Radielt 5,3 %
 • Tangielt 10,1 %
 • Volumen 15,6 %

Imprægneringsklasser:

 • Splintved - vanskelig at imprægnere, hvor store forskelle kan forekomme
 • Kerneved - ekstrem vanskeligt at imprægnere
 • Kan imprægneres

* Kilde: Træinformation, Træ 69 Træarter

Sibirisk lærk